Vztah člověka a psa

KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM POUZE V PROVOZNÍ DOBĚ / Pondělí - Pátek: 8.00 - 16.00 Hod. Děkuji za pochopení

Úplně každý pes je velmi úzce vázán na člověka. Protože je to pes s velice citlivou povahou, která nesnese nátlak ani tvrdou ruku, klasické metody cvičení selhávají a často mají největší úspěch ve výchově lidé, kteří mají štěně jako svého prvního psa. Ti při jeho výchově nesrovnávají jeho vlastnosti s vlastnostmi jiných plemen a nejsou ve vleku zaběhaných výchovných postupů, účinných u předcházejících psů.

Pro výchovu štěněte každého plemene či křížence je především důležité, aby chovatel psovi dopřál pocit, že je platným členem lidské smečky.

V žádném případě nepatří do ohrady mimo rodinu, kde by se jeho výjimečná povaha ztratila. Každý pes je partnerský pes a jeho povahové vlastnosti a vrozené schopnosti se životem mimo smečku vytrácejí.

Pes každého plemene musí především znát pravidla a pak také musí mít ze společné práce radost.

Žádný pes není bez potřebného vedení psem k výcviku pro vrcholné zkoušky poslušnosti, ale každý pes se při kvalitní výcviku a požadované výchově je schopen zvládat základní povely a být tím pádem ovladatelný v každé situaci.

Každý pes je nadaný velkou inteligencí a tak nikdy nebude slepě plnit příkazy, ale vrozená touha zalíbit se svému pánovi mu dává dobrý předpoklad pro nácvik poslušnosti.

Pro výchovu psa je rozhodující prvních 10 měsíců. V této době se vytvářejí vztahy ke každému členu rodiny a na druhou stranu tehdy mohou vzniknout i budoucí problémy. Výchova musí být vždy důsledná, ale bez nátlaku, s velkou trpělivostí a láskou. Měla by probíhat vždy formou hry a pes by měl vždy při plnění úkolů pociťovat radost. V tomto období pes musí mít možnost setkávat se s různými lidmi a psy, cestovat různými dopravními prostředky a žít v úplně normální moderní společnosti.

Mladého psa je také třeba seznámit s kočkami a jiným domácím zvířectvem, protože se tak zabrání v budoucnu mnohým problémům. Nikdy se nesmí dovolit dětem, aby se ke štěněti zachovaly špatně - právě pro typickou vlastnost psů, kterou je dokonalá paměť.

Různá plemena psů dospívají různě někteří později, a proto je možné cvičit ho delší dobu, jiní zase dříve. Vyšší level výcviku je požadován od psa při správném vedení min. od 14 měsíců. Jediným nástrojem možným pro výchovu všech psu je lidský hlas a jeho intonace!!!. Je třeba důslednosti, klidného a stálého vedení. Každý pes, respektuje a šťastně žije ve své smečce, když je jeho chovatel popř. majitel důsledný, spravedlivý, citlivý vůdce smečky!!!

Kynologické výcvikové centrum K-9 TRAINING - PSÍ PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM 2001 - 2023 / Výcvik psů Pelhřimov, Převýchova psů, Kynologie Pelhřimov, Cvičák Pelhřimov, Kynologické centrum Pelhřimov, Výcvikové centrum pro psy Pelhřimov, Chov psů Pelhřimov, Výživa psů Pelhřimov, Psí trenér Pelhřimov, Trenér psů Pelhřimov, Internátní výcvik psů Pelhřimov, Individuální výcvik psa Pelhřimov/ Kynologické výcvikové víkendy, Individuální víkendové výcviky, Převýchova psů, Psí psychologické centrum, Polepšovna mazlíčků, Psí psycholog, Odborná převýchova psů, Kynologické poradenství, Etologie psů, Chov psů, Výživa psů, Psí polepšovna Pelhřimov / IČ 86877992 Instruktoři a lektoři centra: Zdeňka a Vojta Maurerovi